PHAIDÓNIDÉSZ ÉS LÜSZISZTRATÉ SÍRKÖVE

Méret
76 x 39 x 6 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.562
Azonosító
Hyp-5759

Phaidónidész és Lüszisztraté Kr. e. 380-370 között faragott márvány sírkövének gipszmásolata.

A töredékes sírkő alsó részén, süllyesztett képmezőben két alak domborműves képe látható. Bal oldalon szakállas, botra támaszkodó, érett korú férfi áll, és az előtte ülő nőalakra tekint. A nő a fejére húzta a köpenyét: a mozdulat házas mivoltára utal. A férfi és a nő — minden bizonnyal férj és feleség — jobbjukkal egymás kezét fogják, ez jelzi halálon túli összetartozásukat. A feliratok arról tanúskodnak, hogy a sírkő eredetileg a férfi (Phaidónidész) számára készült, a nő nevét (Lüszisztraté) ugyanis csak később vésték rá.

A márvány sírkő 1836-ban került elő az attikai Píreuszban, ma az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.