Méret
77 x 27 x 11 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.561
Azonosító
Hyp-5761
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 450

Athénban talált, illatszeres edényeket ábrázoló síremlék gipszmásolata.

A keskeny sírsztélé egy Phanülla nevű athéni nőnek állít emléket. Három illatszeres edény domborműves képe díszíti: középen egy karcsú nyakú léküthosz, kétoldalt pedig egy-egy kisebb alabasztron áll. Nemcsak a léküthosz, de a csepp alakú alabasztron is gyakori kelléke volt az athéni temetési szertartásoknak: a benne tárolt illatos olajjal kenték be a halott testét. Az alabasztron inkább a női piperekészlet része volt, elsősorban nőknek állított sírköveken ábrázolták. A sztélé felső része, így az elhunytat megnevező felirat is hiányzik a gipszmásolatról.

Az eredeti, Kr. e. 4. század első felében készített márvány síreméket az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.