DOMBORMŰVES LAP: ISTENEK ÉS MITOLÓGIAI LÉNYEK

Méret
88,5 x 36,5 (fölül 26) x 5 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.536
Azonosító
Hyp-5762
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, 434. sz.

Az eredeti, bronzból készült, felfelé keskenyedő lapot négy képmező díszíti. Legalul a szárnyas Artemiszt látjuk: kezében két oroszlánt tart, tehát az állatok úrnőjeként jelenik itt meg. Felette mitikus történet látható: Héraklész íjával céloz egy menekülő kentaurra, akinek testét egy teljes emberalak és egy ló testének hátsó része alkotja. A két felső kép két szemben álló griffet, illetve három sast ábrázol. A bronzlap feltehetően egy állványt díszíthetett, amelyre talán füstölőtálat helyeztek. Fogadalmi ajándék lehetett Zeusz olümpiai szentélyében.

A Kr. e. 600 körül készült, Olümpiában talált lapot ma az Athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.