Méret
33 x 100 x 4 cm; 34 x 96 x 5 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.328; Ag.564
Azonosító
Hyp-5778
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 420, no.456

1852-1853-ban az athéni Akropoliszon, a Beulé-kapu közelében előkerült Atarbosz-talapzat domborműves oldalainak gipszmásolata.

Az eredeti, márványból faragott domborművek talapzatot díszítettek, amelyen három bronzszobor állt. A felső peremére vésett felirat szerint egy Atarbosz nevű férfi állította, aki körtánckardalban és fegyvertáncban (pürrhiké) is győzelmet aratott az Athéna tiszteletére rendezett ünnepen. A talapzat bal oldali tömbjének reliefjén középen két, khitónt és himationt viselő nőalak áll. Jobbjukon hét férfi vonul: körtáncot táncolnak és kardalt énekelnek. A jobb oldali tömb domborművén négy-négy ifjút látunk. Ők fegyvertáncot járnak. Bal kezükben pajzsot tartanak, fejükön sisak, jobbjukban pedig (talán festéssel jelzett) lándzsát fogtak. Atarbosz volt a két kórus „producere” (khorégosz).

A márvány szobortalapzat Kr. e. 323-322-ben készült és eredetileg az Akropolisz déli lejtőjén állt. Ma az athéni Akropolisz Múzeumban őrzik.