GIPSZMÁSOLATOK A PHIGALEIAI APOLLÓN EPIKURIOSZ TEMPLOM FRÍZÉRŐL: KENTAUROK ÉS LAPITHÁK HARCA

Méret
0,65 x 13,3 x 0,15 méter
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.157.1-3
Azonosító
Hyp-5893
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 314

A phigaleiai Apollón Epikuriosz templom cellájának belsejét 31 méter hosszan futó fríz díszítette. A rekonstrukció szerint a 7 méter magasan elhelyezett 23 tábla alapvetően két nagyobb tematikus egységre bontható: 10 frízlap a kentaurok és lapithák közti összecsapást, 12 tábla pedig a görögök és amazónok közti harcot jelenítette meg. Az utolsó lapon a templom istene, a segítő Apollón és testvére, Artemisz érkezik szarvasok által húzott kocsin. A táblák magassága megegyezik, szélességük azonban változó. Noha az egyes táblák épen maradtak fenn, az eredeti elrendezésük a cella belsejében a mai napig bizonytalan.

A kentaurok és lapithák harcát ábrázoló reliefciklushoz valószínűleg 10 tábla tartozott. Azt a mitikus történetet jelenítik meg, amely szerint a zabolátlan természetű kentaurok Peirithoosz, a Thesszáliában élő lapitha törzs királya és Hippodameia esküvőjén vettek részt, de részegségükben erőszakoskodni kezdtek a lapitha nőkkel. A harcoló alakok között maga Peirithoosz és barátja, Thészeusz is feltűnik.

A gipszmásolatok a British Museumban őrzött reliefdíszes márványtáblákról készültek, amelyek 1815-ben kerültek a londoni közgyűjteménybe. A márványdomborművek néhány kisebb töredékét az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.