Méret
0,65 x 18,17 x 0,15 méter
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.161.1-3
Azonosító
Hyp-5924
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 314

A phigaleiai Apollón Epikuriosz templom) cellájának belsejét 31 méter hosszan futó fríz díszítette. A rekonstrukció szerint a 7 méter magasan elhelyezett 23 tábla alapvetően két nagyobb tematikus egységre bontható: 10 frízlap a kentaurok és lapithák közti összecsapást, 12 tábla pedig görögök és amazónok harcát jelenítette meg. Az utolsó lapon a templom istene, Apollón és testvére Artemisz érkezik szarvasok által húzott kocsin. A táblák magassága megegyezik, szélességük azonban változó. Noha az egyes darabok épen maradtak fenn, az eredeti elrendezésük a cella belsejében a mai napig bizonytalan.

A déli és a keleti oldalon az athéni Parthenón nyugati oldalának metopéiról ismert mitikus küzdelem köszön vissza: görögök és amazónok harca, amelyet 12 táblán mutattak be a phigaleiai templomban. A leghosszabb tábla Héraklész és Hippolüté, az amazón hercegnő párviadalát ábrázolja. Ez a jelenet központi helyen, a templom cellájának rövidebb oldalán, a korinthoszi oszlop felett kapott helyet, szemben a templom bejáratával.

Feltehetően ehhez a jelenetsorhoz tartozott az a domborműves lap is, amelyen a templom istene, a segítő Apollón és testvére, Artemisz érkezik.

A gipszmásolatok a British Museumban őrzött reliefdíszes márványtáblákról készültek, amelyek 1815-ben kerültek a londoni közgyűjteménybe. A táblák néhány kisebb töredékét az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.