RELIEFDÍSZES OSZLOPDOB GIPSZMÁSOLATA AZ EPHESZOSZI ARTEMISZ-TEMPLOMBÓL: ALKÉSZTISZ THANATOSZ ÉS HERMÉSZ TÁRSASÁGÁBAN (?)

Méret
magasság: 189 cm; átmérő: 197 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.201
Azonosító
Hyp-5952
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 306

Az epheszoszi Artemisz-templomot az ókori világ hét csodájának egyikeként tartották számon. Idősebb Plinius szerint a Kr. e. 356-os leégése után felépített új templomot 127 oszlop vette körbe, amelyek magassága 60 láb volt (körülbelül 17 méter) és mindegyiket egy-egy király készíttette. Közülük 36 oszlopot dombormű is díszített. A templom egykor gazdag építészeti és szobrászati díszítéséből mára főként a templom bejáratánál állt oszlopokhoz tartozó, Plinius által is említett díszítőelemeket ismerjük.

A gipszmásolat a legépebb állapotban megmaradt, ma a londoni British Museumban őrzött domborműves oszlopdobról készült, amely  az oszlop alján, egy négyzet alakú, szintén reliefdíszes oszloptalapzaton állt. Az alakok közül felismerhető a jobb kezében hírnökpálcát tartó Hermész, a Lélekvezető és a szárnyas, kardot viselő Thanatosz, a Halál megszemélyesített alakja. Kettejük között egy khitónba és köpenybe öltözött nőalak áll: talán  Alkésztisz vagy Eüridiké. A másik két, töredékes alak az alvilági uralkodópár, Hádész és Perszephoné lehet.

A márvány oszlopdob az Artemisz-templom késő-klasszikus korszakához tartozott: Kr. e. 340-320 között faragták.