IFJÚ SÍREMLÉKE: A „MACSKA SZTÉLÉ”

Méret
108 x 80 x 14 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.224
Azonosító
Hyp-5956
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 245.

Ifjú töredékesen fennmaradt síremlékének, az ún. Macska sztélének a gipszmásolata.  

Az eredeti, gyönyörűen faragott márvány sírkő saját közegében ábrázolja az elhunytat. Bal kezében kismadarat tart, jobbjával egy kalitka felé nyúl. Balra egy pilléren a macskája fekszik; a pillérnek támaszkodó kisfiú az elhunyt szolgája lehet: az urát gyászolja. A sztélé tetejét lótuszvirág-pálmalevél motívumsor díszíti.

E sztélé stílusa sok hasonlóságot mutat a Parthenón-frízzel; készítője részt vehetett a fríz reliefjeinek kifaragásában. Miután befejeződtek a templom munkálatai (Kr. e. 432), az oda összegyűlt szobrászok új munka után néztek. Ekkor kezdődött az athéni domborműves sztélék nagy sorozata. Ebbe illeszkedik az eredeti, márvány sztélé is, amelyet Kr. e. 430-420 között faragtak. 1829 körül került elő Aigina vagy Szalamisz szigetén, ma az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum őrzi.