DAMASZISZTRATÉ SÍRKÖVE

Méret
113 x 78 x 24 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.233
Azonosító
Hyp-5968
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 253

Pireuszban (Attika) 1838-ban föltárt négyalakos márvány sírsztélé gipszmásolata.

A sírkő jobb oldalán szakállas férfi áll egyetlen köpenybe burkolózva. Leengedett bal kezében kaparót (strigilis) tart, azaz sportolóként örökítették meg. Jobbjával az előtte ülő nőalak, vélhetően a felesége kezét fogja – a mozdulat a halálon túli összetartozásuk jelképe. Közöttük fiatalabb nő áll, talán a lányuk. A szék támlája mögött szolga áll, kívülről nézi a családi kört.

Az eredeti, pentélikoni márványból faragott sztélé a rávésett felirat tanúsága szerint egy Damaszisztraté nevű nő emlékét őrzi. Az elhunytat tehát az ülő nőalakkal azonosíthatjuk; ha nincs a felirat, a férfira is gondolhatnánk.

A sírkő a késő-klasszikus korban, Kr. e. 350-330 között készült, ma az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.