1 / 1

ORESZTÉSZ-SZARKOFÁG

Méret
53 x 182 x 12 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.319.1-2., Ag.330
Azonosító
Hyp-6139
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 495

A márványból faragott Oresztész-szarkofág főoldalának és egyik rövid oldalának gipszmásolata.  

A szarkofág képregényként ábrázol egy görög mítoszt. Főszereplője Oresztész, Agamemnón fia, aki a dombormű közepén áll, kivont karddal a kezében. Bosszút állt apja gyilkosain, akiknek holtteste ott fekszik mellette: Klütaimnésztra – a saját anyja –, és annak új férje, a trónjáról letaszított Aigiszthosz. Balra alvó nőalakokat látunk, a bosszúálló Erinüszöket; mindjárt felébrednek, hogy üldözzék az anyagyilkost. A történet az itt hiányzó jobb oldalon záródik le: Oresztész eljutott Apollón delphoi szentélyébe (ezt jelzi a háromlábú állvány, a tripusz), ahol megtisztulást talál.

A Kr. u. 130-140 között készült márványszarkofág rövidebb oldalára szfinxet véstek, mellső mancsa alatt kosfejjel - a szárnyas, nőfejű mitológiai lény a sír védelmezője.

A márványszarkofágot ma a vatikáni Musei Vaticaniban őrzik.