MÜNNÓ SÍRKÖVE

Méret
59 x 29 x 6 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.316
Azonosító
Hyp-6140
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 251

Klasszikus kori athéni síremlék gipszmásolata.

A sírkő felső részén töredékes felirat olvasható: egy Münnó nevű asszonynak állít emléket. Münnó támla nélküli széken ül, vékony ruhát (khitón) és köpenyt (himation) visel. Leeresztett jobb kezében orsót, arca elé emelt baljában talán gombolyagot vagy guzsalyt tart — az utóbbi festve lehetett. Széke mellett fonalas kosár (kalathosz) áll, a szobrász tehát fonás közben ábrázolta a fiatal nőt. A fonás a férjes asszonyok megjelenítésének egyik szokásos módja volt, hiszen általában minden család maga készítette a ruháit. A sztélét oromháromszög (tümpanon) és palmetta alakú oromdíszek koronázzák.

Az eredeti, Kr. e. 410-400 között pentélikoni márványból faragott sztélét Athén és Pireusz között találták. Ma a berlini Antikensammlungban őrzik.