METOPÉ A TRÓJAI ATHÉNA-TEMPLOMRÓL: HÉLIOSZ NÉGYESFOGATON

Méret
87 x 103 x 12 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.290
Azonosító
Hyp-6149
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 406

A trójai Athéna-templom Hélioszt ábrázoló metopéjának gipszmásolata.

A dombormű Hélioszt ábrázolja, amint négyesfogatával előbukkan a tengerből. A fiatal napisten hosszú, göndör haját kettős sugárkorona és fénykoszorú (nimbus) veszi körül. Kinyújtott jobbjában a gyeplőt tartotta (odafestették, nem volt kifaragva). Az isten lobogó köpenye a mozgás sebességét jelzi. A lovak hátsó lába éppen csak érinti a talajt, felfelé vágtatnak – a jelenet a napfelkeltét ábrázolja. Ilion, azaz Trója városa már az ókorban is mitikus háborújáról volt ismert. A berlini márványdombormű a város Athéna-templomáról származik, az északi oldalát díszítő metopésor szélső darabja volt. Kr. e. 300-275 között készítették. 1872-ben került elő, ma a berlini Staatliche Museen Antik Gyűjteményében őrzik.