Méret
95 x 90 x 25 cm
Datálás
Kr. u. 2. század
Anyag
Leltári szám
73.78.1
Azonosító
Hyp-6208
Állapot
Alsó része letörött és elveszett.
Bibliográfia
Borhy 2006, 67, no. 37.

Két szélén akrotérionnal, közöttük tympanonnal díszített tetejű sírsztélé, alatta egy-egy féloszlop között félköríves záródású aediculába helyezett körkompozíció, benne bal oldalt női, mellette szakállas férfi mellképe, utóbbi kezében irattekercs. A feliratos része elveszett.