FOGADALMI DOMBORMŰ: AZ ELEUSZISZI ISTENEK

Méret
219x153 (fent 150) x20,5 cm
Datálás
1907
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.2
Azonosító
Hyp-6247
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 145

Gipszmásolat az 1859-ben, Eleusziszban talált háromalakos fogadalmi márványdomborműről, az ún. Triptolemosz-reliefről, amelyet az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum őriz.

Balra Démétért látjuk hosszú, vastag ruhában (peplosz), leengedett hajjal. Jobb kezében talán fémből készült gabonakalász volt, baljában jogart (szképtron) tart. Előtte ruhátlan, csupán sarut viselő hérósz áll: ő Triptolemosz. Bal kezével a vállára vetett köpenyt fogja, jobbjával átveszi az istennő ajándékát, a búzakalászt. Mögötte Démétér lánya, Perszephoné áll khitónban és köpenyben. Bal kezében fáklya, jobbjával megérinti a fiú fejét — segítőn áll mellette. A relief egy Eleusziszban fontos mítoszt ábrázolhat: az istenek elküldik Triptolemoszt az emberekhez, hogy megtanítsa őket a gabonatermesztésre.

Az eredeti, pentélikoni márványból faragott dombormű a görög művészet klasszikus korszakában, Kr. e. 440-430 között készült.