Méret
217 x 98 x 56 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Ábrázolás
Leltári szám
Ag.39
Azonosító
Hyp-6259
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 215

Az ún. Drezdai Zeusz gipszmásolata.

A nyugodtan álló, szakállas isten egyetlen, a dereka köré csavart köpenyt (himation) visel. A klasszikus korban athéni polgárokat is szoktak így ábrázolni – isten és ember között léteznek közös pontok. A gipszmásolat jobb alkarja modern kiegészítés és azt sem tudjuk, mit tartott a kezében. A szobrot korábban Aszklépioszként, a gyógyító istenként határozták meg, ma inkább Zeuszként azonosítják. A drezdai márványszobor mintaképét Pheidiasz vagy egyik tanítványa készíthette. A gipszmásolat festése jelzi: klasszikus kori görög mintáját bronzszobornak tartották.

Az eredeti márványszobrot, amelyről a gipszmásolatot készítették, Kr. u. 120-130 között faragták. Ez a drezdai Skulpturensammlungban őrzött római alkotás egy Kr. e. 430-420 körüli görög bronzszobor nyomán készült.