Méret
280 x 101 x 72 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.193
Azonosító
Hyp-6364
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, 309. sz.

Gipszmásolat az egykor a  halikarnasszoszi Mausszolleiont díszítő, a Hekatomnida-dinasztia egyik nőtagját ábrázoló szoborról.

Az eredeti, British Museumban őrzött szobrot egyetlen márványtömbből faragták, amelyet az Athén melletti Pentélikon-hegyen bányásztak. Az álló nőalak testtartása méltóságteljes. Szandált, khitónt és himationt visel, amely kendőszerűen fedi a fejét, ahogy a görögöknél is szokás volt. Haja csigákba fésülve keretezi homlokát. Mindkét karját kinyújtja, de nem tudni, mit tartott a kezében. A szobor felülete eredetileg festett volt. Hagyományosan úgy vélik, hogy Artemiszia királynőt, Mausszóllosz testvérét és feleségét ábrázolja, ez azonban nem bizonyítható. Vélhetően az uralkodó dinasztia egyik nőtagja lehet.

A Kr. e. 350 körül faragott márványszobor 1857-ben került elő Sir Charles Thomas Newton brit régész bodrumi ásatásán a „Mausszólloszt” ábrázoló szoborral együtt. Az újabb régészeti megfigyelések szerint „Artemiszia” szobra a Mausszólleion középső részét körbevevő  ión oszlopok között kapott helyet a Hekatomnida-dinasztia többi tagjáról készült szoborral együtt.