POSZEIDIPPOSZ

Méret
149 x 71 x 128 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.196
Azonosító
Hyp-6366
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 302

Gipszmásolat Poszeidipposz kora-császárkori márvány ülőszobráról.

A pellai költő, Poszeidipposz (Kr. e. 310—240 körül), emlékét bronzszobor örökítette meg. Ez nem maradt ránk, de ismerjük néhány római kori feldolgozását. Ezeken a műveken a költő ötven év körüli férfiként, rövid hajjal, frissen borotvált arccal látható. Párnázott széken ül, khitónt és köpenyt visel, lábán cipő. Jobb kezében a műveire utaló irattekercset tart. A portré is a költőt ábrázolja; korábban készült, mint a test, utólag illesztették a római szoborra. Poszeidipposznak a közelmúltig csupán néhány versét ismertük. Nemrégiben azonban papirusztöredékekből 112 költeményét sikerült rekonstruálni.

A kora-császárkori márványszobor bronz eredetije a Kr. e. 3. század közepén készült. A császárkori szobor testét Kr. u. 60-70 között, a fejét valamivel korábban, Kr. u. 40 körül faragták. Rómában a Viminalis-dombon került elő, ma a vatikáni Musei Vaticaniban őrzik.