Méret
115 x 97 x 29 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.207
Azonosító
Hyp-6371
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 344

Ganümédész elrablását ábrázoló, római kori márvány asztallábról készült gipszmásolat.

Már az Íliászban szó esik Ganümédész páratlan szépségéről, aminek köszönhetően Zeusz az istenek pohárnokává választotta. A mítosz szerint egy sasmadarat küldött (vagy annak képében jelent meg), hogy a fiút az Olümposzra vigye. A vatikáni darab mintája Leókharész híres bronzszobra lehet, amely elveszett ugyan, de római feldolgozásai és id. Plinius Természetrajzában olvasható leírása alapján képet alkothatunk róla. Eszerint a sas mintha tudatában lett volna, milyen nagy kincset talált: gyengéden ragadja meg a fiút, aki maga is az ég felé törekszik. Lába már alig érinti a talajt, már hátrahagyta kutyáját is, amely csak bámul utána.

A Vatikáni Múzeumban őrzött márvány eredetit a Kr. u. 2. században faragták Leókharész Kr. e. 4. századi bronzszobra nyomán. A gipszmásolat bronzhatású festése a görög szobor anyagára utal.