MIKA ÉS DIÓN SÍRKÖVE

Méret
89 x 50 x 9 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Felirat
Leltári szám
Ag.234
Azonosító
Hyp-6379
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 255

Mika és Dión Kr. e. 410-400 között faragott márvány sírkövének gipszmásolata.  

A sírkő az alakok fölé vésett felirat tanúsága szerint Mikát és Diónt ábrázolja. Mika, egy khitónt és himationt viselő fiatal nő támla nélküli lábzsámolyos széken ül, haját kendő és szalag fogja össze. Baljában tükröt tart, az esküvők ábrázolásának jellegzetes kellékét: talán éppen a menyegzőjére készül. Előtte Dión áll, az ülő nőalakra néz. Izmos mellkasát fedetlenül hagyó himationt visel, arca csupasz — fiatal férfi. A két alak közti szoros kapcsolatot kézfogásuk jelzi: talán házasság előtt álltak.

Az eredeti sírkövet Athénban, a Kerameikosz temetőjében találták 1870-ben. Ma az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.