DÉMÉTRIA ÉS PAMPHILÉ SÍRKÖVE

Méret
201 x 119 x 53 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.239
Azonosító
Hyp-6381
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 264

Démétria és Pamphilé Kr. e. 320 körül faragott márvány sírsztéléjének gipszmásolata. Az athéni Kerameikosz temetőjében találták 1871-ben, ma is ott őrzik a Kerameikosz Múzeumban.

A nagy méretű síremléken egy álló és egy ülő nő alakja látható. Az eredeti dombormű keretére a nevüket is rávésték (nem része a gipszmásolatnak): Démétria és Pamphilé, valószínűleg testvérek voltak. Mindketten khitónt és a fejükre húzott köpenyt (himation) viselnek, amelynek szegélyét a házas nőkre jellemző mozdulattal emelik el válluktól. A két nőalak tekintete nem egymást keresi, kezük nem érintkezik — ez arra utal: mindketten halottak. Démétria és Pamphilé egy másik, korábbi síremléken is feltűnik: ezen egymás kezét fogják, ami az élők és holtak közti szoros kötelék jelképe — ekkor tehát egyikük még élt.