Méret
108 x 114 x 57 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
Ag.282
Azonosító
Hyp-6400
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 360

Apollón és Marszüasz zenei versengésének mitikus történetét egy Kr. e. 3. században készült szoborcsoport örökítette meg, amelyhez két szobor tartozott: a versenyben alulmaradt Marszüasz alakja, aki fához kötözve várta büntetését, és a szkíta rabszolgáé, aki a szatürosz megnyúzására készült. A hellénisztikus kori szobor nyomán készült a Kr. u. 2. század közepén a kését fenő szkíta rabszolga márványszobra, amelyről ezt a gipszmásolatot öntötték.

A kompozíció piramisszerű forma: a kését élező férfialak meggörnyedve guggol, térdét két előrenyújtott karja fogja közre. Vonásai jelzik, hogy nem görög: az álla előreugrik, feje hosszúkás. Együttérzőn néz fel áldozatára. Nem eszméi keltette indulatból lesz a szatürosz hóhéra; parancsra teszi. A császárkori márványszobor egy része, például a kést tartó kéz, újkori kiegészítés. A restaurátor ismerte a történetet, tudta, mit kell ábrázolnia a szobornak.

A márványszobor Rómában került elő, ma a firenzei Galleria degli Uffiziben őrzik.