LIBÁT FOJTOGATÓ KISFIÚ

Méret
93 x 51 x 74 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Ábrázolás
Készítési hely
Leltári szám
Ag.293
Azonosító
Hyp-6405
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 353

Libát fojtogató kisfiú római császárkori márványszobráról készült gipszmásolat

A szobor ellesett pillanatot ábrázol. Egy pufók kisgyerek az oldalához szorít egy libát és fojtogatja. A madár szabadulni próbál, terpeszben áll, csőrét mérgesen kitátja. A liba az ókori kultúrákban gyakran jelent meg kisgyerekek játszótársaként. A játszó gyermek a hellénisztikus kori művészet gyakori témája volt. A Kr. u. 1. században készült római márványszobor mintája a kalkhédóni Boéthosz elveszett bronzszobra volt (Kr. e. 230—200), amelyet fogadalmi ajándékként állítottak fel a kószi Aszklépiosz-szentélyben. A római korból tíz feldolgozását ismerjük, zömük kútszobor volt. A víz a liba szájából folyt.

Az a példány, amelyről a gipszmásolatot öntötték Rómában, a Quintiliusok villájában került elő és ma a müncheni Glyptothekban őrzik.