IFJÚTORZÓ, A LÁNDZSAVIVŐ (DORÜPHOROSZ) NYOMÁN

Méret
134 x 97 x 20 cm
Datálás
1907
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.388
Azonosító
Hyp-6437
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 127; Süvegh 2021, 222-223.

A torzó Polükleitosz leghíresebb bronzszobra nyomán készült: a Dorüphorosz lándzsát (dorü) vivő (phorosz) ifjút ábrázolt, talán Akhilleuszt, a görög mítoszok legnagyobb hősét. Ókori források szerint a művész ezt az alkotását tekintette a fiatal férfitest tökéletes megformálásának. Az eredeti mű nem maradt fenn, de több mint ötven ókori művet ismerünk, főként a római császárkorból, amelyek a Lándzsavivő feldolgozásának tekinthetők. Az a Kr. e. 1. század első harmadában faragott márványtorzó, amelyről ez a gipszmásolat készült, Rómában, a Palatinus-dombon került elő, ahol az első császárok palotái álltak. A szobor ma a berlini Antikensammlung gyűjteményét gazdagítja. A kiállított gipszmásolat felületét bronzszínűre festették, hogy az eredeti, Kr. e. 450-440 között készült görög bronzszobor anyagát idézze.