HERMÉSZ MELLSZOBRA, POLÜKLEITOSZ NYOMÁN

Tárgytípus
Méret
59 x 60 x 37 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.394
Azonosító
Hyp-6439
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 466?

Csupán kis töredék jelzi, hogy a mellkép Hermészt, a szárnyas istent ábrázolja: a fej jobb oldalán látható csonk ugyanis a szárny megmaradt darabja. Az arc megmintázása Polükleitosz alkotásait idézi, a haj kidolgozása viszont a Kr. u. 120 – 140-es évek római portréira jellemző. A gipszmásolat eredetije, a márványból faragott mellkép tehát szabad átdolgozás, változat egy híres polükleitoszi témára. A márványbüsztöt Hadrianus császár Róma közelében fekvő tivoli (az ókori Tibur) villájában találták 1769-ben. Az uralkodó rajongott a görög kultúráért, ezért kapta a Graeculus (’kis görög’) melléknevet. A márványszobor fejére a 18. században körbefutó hornyot faragtak, amelybe koszorút illesztettek. A császárkori eredetit tehát az újkorban győztes atléta szobrává alakították át.

A büsztöt a londoni Lansdowne gyűjteményben őrzik.