Tárgytípus
Méret
magasság: 24 cm
Datálás
Kr. e. 4. század vége – Kr. e. 3. század első fele
Anyag
Lelőhely
Leltári szám
62.95.A
Azonosító
Hyp-6450
Bibliográfia
Welt der Etrusker, 200, no. B 7.64

Félgömb alakú, enyhén felfelé szűkülő bronzsisak. A sisaktest alsó részét két vízszintes borda tagolja, melyeket vésett sávok díszítenek. A sisakgomb öntött, magas, profilált, négy gyöngysorral tagolt. A sisaktest hátul nyakvédő peremben végződik, rovátkolt díszítéssel. A halántékrésznél középen egy-egy szegecs látható, ezek tartották a rögzítésre szolgáló szíjakat.
A kelta mintákra visszavezethető, de Itáliában készített sisakforma a Montefortino-típusba tartozik. Általánosan elterjedt volt Itáliában és a Mediterraneumban, a Kr. e. 4. század közepétől a a Kr. e .1. századig (lásd a Gyűjtemény másik Montefortino-típusú sisakját). A többnyire a sisaktest nyakvédő alatti részén különféle nyelveken (latin, etruszk, umber, dél-picenumi) fennmaradt feliratok a sisak tulajdonosára utalnak és a típus széles körű elterjedtségének okára engednek következtetni: használóik bizonnyal azok az itáliai szövetségesek voltak, akik a római köztársaság hadseregében szolgáltak. 

Korábban Keglevich István gróf (1840-1905) gyűjteményébe tartozott. Ekkor még egy etruszk aranykoszorú volt ráerősítve; nem tudjuk, eredetileg is összetartoztak-e. 1884-ben ajándékként került a Nemzeti Múzeumba. 1962-ben vette át a Szépművészeti Múzeum.