Mykénéi terrakotta nőalak (ún. pszi-idol) Krétáról

Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 10 cm
Datálás
Kr. e. 14–12. század
Anyag
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.737
Azonosító
Hyp-67
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 16–17; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 18

Pszi-idol; nevét a görög pszi betűhöz hasonló formájáról kapta.
A tömör, hengeres, kiszélesedő aljú talpon álló nőalak felemelt karja holdsarlót formáz. A fejet lapos, kiszélesedő fejfedő, ún. polos díszíti, tetején festett X jel. Az arcot készítője két ujjának összenyomásával alakította ki, ettől a fej madárszerű kifejezést kapott.
Az arcot festett vonal határolja, a szemet két festett pont, a mellet pedig két kis domborulat jelzi. A mellrészt és a karokat rézsútos festett vonalak, a talpat függőleges hullámvonalak díszítik.
A kézzel formált szobor a mykénéi terrakotta kisplasztika egyik legnépszerűbb típusát képviseli. Hasonló darabok a késő-helládikus IIIB és késő-helládikus IIIC periódusokban nem csak a görög szárazföldön és a szigeteken készültek nagy számban, de szerte a Kelet-Mediterráneumban (Ciprus, Levante) is előfordulnak.
Az ásatások tanúsága szerint az ilyesfajta szobrok többféle rendeltetést is betölthettek. Gyakran kerülnek elő temetkezésekből, főleg gyereksírokból, ezért a figurát sokan gyermekjátéknak, vagy a halott gyermeket túlvilági útján oltalmazó lényként ('isteni dajkaként') értelmezik. Nagyszámban ismertek viszont szentélyekből is, ezért fogadalmi ajándéknak is alkalmasak voltak. Végül sokszor kerülnek elő, jellemzően töredékes állapotban, településekről, lakókörnyezetből is.

Lexikon
Túrák