Tárgytípus
Méret
16,6 × 12,2 × 3 cm
Datálás
Kr. e. 4–3. század
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
8903
Azonosító
Hyp-6567
Állapot
Bal alsó sarkán a feliratos felületen nagyobb hiány, átfúrt lyukkal. Hátul két átfúrt lyuk.

Felül durván félkörívesre lefaragott, álló téglalap alakú sztélé. Rajta pún felirat olvasható, Tanitnak és Baalnak dedikálva. Észak-Afrikából származik, de előkerülési körülményei nem ismertek.
A pún kultúra egyik jellegzetes vonása szerte a Nyugat-Mediterráneum az ún. tófet, egy a település szomszédságában fekvő temetkezési körzet, amely több ezer elhunyt csecsemő és fiatal gyermek maradványait rejti. A gyerekek sírjait az itt látható sztéléhez hasonló, Tanit istennőhöz és/vagy Baal istenhez szóló felirattal és sokszor bekarcolt vagy reliefszerű szimbólumokkal is ellátott fogadalmi táblákkal jelölték.

A műtárgy anyaga nem tartozik a Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által elvégzett archaeometriai projekt keretében vizsgálható nyersanyagok közé.