Askos kétoldalt Gorgó-relieffel

Kultúra
Méret
magasság: 45,4 cm
Datálás
Kr. e. 4. század vége – 3. század első fele
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.233
Azonosító
Hyp-6630
Állapot
Kiegészítve, összeillesztve.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., CVA Hongrie 2, 122–123, pl. 49.1–3

Nagy tömlő alakú váza (askos), elöl és hátul az edény falára préselt, azonos formából készült két Gorgó-fő-relieffel. A lapos aljon nagy gömbölyded testű váza, elöl széles, magas nyakkal, rajta kihajló profilált szájperemmel rendelkezik, benne szűrővel. A nyaktól a háton ívelő széles szalagfül. A mázatlan testen vöröses festés nyomai.
A vázán megjelenő Gorgoneion-típus jellegzetesen dél-itáliai, gyakran feltűnik tarentumi antefixeken és Gnathia-vázákon is. Fő jellemzői a hajfürtök rendezetlensége, az arckifejezés, a nyak alatt tekergő két kígyó és a szárnyak hiánya. Mindkét domborműt az égetés előtt préselték az edény falába. A dauniai askosokat gyakran zsúfolásig ellepték a plasztikus díszítések, lásd például a British Museum azonos korú dauniai askosát. Ilyen plasztikus dísz lehetett a Gyűjtemény terrakotta álló nőalakja is. Valószínűleg ezeket az askosokat sírmellékletként használták. A váza canosai italikus műhelyben készült, a Kr. e. 4. század végén – 3. század első felében.
Canosa, a görög formák és helyi ízlés keveredésének egyik fő színhelye volt, így a Kr. e. 4–3. században művészetében is kétnyelvűvé vált. Már a Kr. e. 4. század utolsó negyedében római uralom alá került, ami nem volt akadálya a görög művészet mind szélesebb körű befogadásának: az apuliai vörösalakos vázák készítésének is termékeny központja alakult ki itt.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.