Bunkósbotot tartó istenség szobrocskája

Méret
magasság: 9,6 cm
Datálás
Kr. e. 5–2. század
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.374
Azonosító
Hyp-6696
Állapot
A szobrocska jobb lábfeje hiányzik.

Jobb lábára nehezedő, bal lábával kissé előrelépő bronz férfialak. Ruhátlan, előrenyújtott bal kezén egyszerűsítve megformázott oroszlánbőr lóg. Felemelt jobb kezében bunkósbot látható. 
A gyakran Herculessel azonosított, bunkósbotot és oroszlánbőrt tartó bronz férfialakok készítése feltehetőleg a Kr. e. 5. században kezdődik meg itálikus környezetben, és még a hellénisztikus időszakban is gyártják őket. A típus Etruriában is nagy számban előfordul.
A itálikus kisbronz Herculesek ezen csoportjának jellemzői a kissé elnyújtott arányok, a megnyújtott test, a sugaras formájú gajtincsek, a tömöt szem, valamint az egyszerűsített és egyenesen lelógó oroszlánbőr a karon.
A szobrocskák valószínűleg fogadalmi tárgyak lehettek. Vesd össze a Gyűjtemény másik bunkósbotot tartó bronz férfialakjával!

Túrák