Tárgytípus
Méret
magasság: 23,8 cm
Datálás
Kr. e. 5–2. század
Anyag
Lelőhely
Leltári szám
59.13.A
Azonosító
Hyp-6720
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Bisi, in BullMusHong 36 (1971), 20, 135, no. 27, fig. 35

Kisméretű, kétfülű amphora. Felfelé keskenyedő teste tömlőszerű, ami alul hosszú csúcsban, felül szögben elváló rövid vállban és vékony, széles szájkorongban végződik. Az edény korongon készült, mázatlan.
A Kr. e. 6. század közepe és a Kr. e. 4. század között új kerámiaformák tűntek fel a pun produkcióban, egyrészt külső hatásra, másrészt belső fejlődésnek köszönhetően. Ezen új formák közé tartozik a Gyűjtemény kis amphorája is. Ez a típus kizárólag a pun sírok mellékleteiből ismert, leggyakrabban karthágói temetőfeltárások során került elő. Szentélyek vagy települések leletcsoportjaiból mindezidáig nem ismertek példányaik. Legkorábbi darabjait a Kr. e. 5. század végére – 4. század elejére keltezik. A forma keleti eredetre vezethető vissza (közvetlen előzményeikként tartják számon a levantei urnákat).
Vesd össze a Gyűjtemény azonos típusú pun amphoráival: 59.11.A és 59.12.A!

Túrák