SZOBORTALAPZAT: APOLLÓN ÉS MARSZÜASZ ZENEI VERSENGÉSE

Méret
Ag.166.1: 91,5 x 138 x 11 cm; Ag.166.2: 91,5 x 138 x 11 cm; Ag.166.3: 91,5 x 138 x 11 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.166.1; Ag.166.2; Ag.166.3
Azonosító
Hyp-6745
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 315.

Apollón és Marszüasz zenei versengését ábrázoló márvány dombormű, az ún. mantineiai relief gipszmásolata.

Az eredeti, márványból faragott három dombormű egy szobor talapzatát díszítette. A reliefeket 1887-ben Mantineiában találták, eredetileg Apollón anyjának, Létónak a szentélyében állhattak. A mantineai szentélyt és szobordíszeit Pauszaniasz, a Kr. u. 2. századi utazó is említi (Pausanias 8.9.1).  Az egyik reliefen a versenyzőket látjuk. Apollón sziklán ül, húros hangszerrel (kithara) a kezében. Magabiztos testtartása előrevetíti a győzelmét. Előtte áll Marszüasz, és elragadtatottan fújja az auloszát. Közöttük a szkíta rabszolga, jobb kezében késsel – már a büntetés végrehajtására vár. A másik két domborművön három-három Múzsa áll lehajtott fej­jel, ők is a zenét hallgatják. Uruk, Apollón úgy rendelkezett, hogy ők legyenek a verseny döntőbírái.

Kr. e. 320 körül feltehetően Praxitelész tanítványai készítették a márványreliefet.

Ma az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum őrzi.