Muzsikusnő lyrával, éneklő férfi

Tárgytípus
Kultúra
Méret
16,5 x 30,5 x 8 cm
Datálás
Kr. e. 1. század
Lelőhely
Leltári szám
4795
Azonosító
Hyp-6847
Állapot
A reliefből csupán egy háromszög alakú töredék maradt meg az egyik hosszanti oldal darabjával.
Bibliográfia
Hekler 1929, 107, no. 96; Garezou: Orpheus, in LIMC VII (1994), 98, no. 190

A töredéken két alak látható. A dombormű széle előtt a relief közepe felé forduló nőalak áll. Fején thrák sapkát, alopekist visel, öltözete vékony chitón, rajta a testéhez simuló kecskebőr. Behajlított bal kezében lyrát tart, jobbját a húrokhoz teszi. Előtte idős férfi, a feje lejjebb van, tehát ül, a felsőteste meztelen. Fejét oldalra, a dombormű közepe felé fordítja, szakálla dús, kétoldalt elválasztott haja hátra van fésülve és csomóba van kötve. Szája nyitott, nyilván énekel, jobb kezét a bal vállára teszi. Orra valószínűleg tömpe, ami satyrosszerű vonást kölcsönöz neki. Az alak előtti hosszú faragás töredékes, egyelőre nem értelmezhető. 
A domborművet Orpheus ábrázolásai közé szokták sorolni, ám a lanton játszó alak nő, és az öltözéke sem kapcsolódik Orpheus ábrázolásaihoz. Az alopekis, a nebris, és az ülő alak satyrosszerű vonásai thrák, exotikus környezetbe helyezik a darabot, amelynek pontos értelmezése még hátra van. 

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a dombormű ismeretlen eredetű márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.