Szicíliai vagy paestumi vörösalakos harangkratér

Kultúra
Méret
magasság: 37,2 cm; átmérő: 38,1 cm
Datálás
Kr. e. 390 körül
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
2018.1.A
Azonosító
Hyp-6878
Állapot
Hajszálrepedések a váza belső felületén és a fülek csatlakozásánál. Két kisebb javítás nyoma a száj belső peremén.

A magas talpkorongra illesztett test alig ívelt, a szájperem kihajlik. A vízszintesen álló fülek vége felfele hajlik.
A kratér egyik oldalán dionysosi thiasos látható: két satyros között ábrázolt mainas elragadtatott tánca. A hosszú chitónba öltözött és felékszerezett mainas kezében thyrsos és kézidob. Előtte ferdén álló, éppen eldőlő thyrsos. A két satyros meztelen, de sarut és sok ékszert viselnek.
A váza másik oldalán hosszú ruhába öltözött, szintén felékszerezett, thyrost tartó nőalak. Vele szemben köpenyes ifjú áll. Bal kezében lándzsa, amelyre koszorú van felakasztva, jobbjában phialé, amelyet a nőalak felé nyújt.
A képmező főlött babérág fut körbe, alatta pedig harántkeresztekkel tagolt meander. A fülek alatt palmetták.
A váza a Louvre K240-csoportba tartozik. Ennek vázái részben Szicíliában, részben pedig Poseidóniában (Paestum) és környékén kerültek elő. Valószínű, hogy a csoport névadó mestere, a Louvre K240-festő Szicíliából települt át Poseidóniába, és főszerepet játszott a paestumi vörösalakos vázafestészet megalapításában. 

Túrák