Szökőkútszobor töredéke: lány korsóval

Kultúra
Méret
magasság: 112 cm, szélesség: 45 cm, mélység: 52 cm
Datálás
Kr. u. 100–140
Ábrázolás
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4730
Azonosító
Hyp-6880
Állapot
Pentélikoni márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. A fej, a nyak, a jobb kar, a bal alkar, valamint a szobor ölében tartott tárgy hiányzik.
Bibliográfia
Hekler 1929, 141, no. 133

Bal lábával sziklára lépő, testsúlyát a jobb lábára helyező nőalak. Vékony chitónt visel, amely a bal vállon van összetűzve, így jobb mellét szabadon hagyja.
A szobor Timótheos híres szobra nyomán készült, amely Lédát ábrázolta, ölében hattyúval. 
A műnek több mint harminc feldolgozását ismerjük a hellénisztikus és a római korból, a Kr. e. 2. és a Kr. u. 2. század közötti időszakból. Legtöbbjük pontosan követi a timótheosi mintát. A budapesti példány mestere bár számos részletében pontosan idézi a Léda-szobrot, a madár helyébe nagy vizeskorsót tett, amely mára elveszett. A szobrot vízvezetékre kötötte – a híres görög műből tehát szökőkútszobor lett. Timótheos művével ellentétben a budapesti szobron viszont a nőalak nem emelte meg jobb karját, hanem mindkét kezével a korsót tartotta, a mítoszábrázolásból tehát a szobor funkciójához illő életkép lett. A szobor alighanem egy római parkban állt.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a szobor pentélikoni márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.