Kultúra
Méret
magasság: 66,1 cm
Datálás
Kr. e. 4. század
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
2019.1.A
Azonosító
Hyp-6885
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Trendall–Cambitoglou 1992, 283, no. 62-1; Schauenberg 2002, 31–32, fig. 49 a–d

A lékythos formája különleges, ebből a típusból kevés példányt ismerünk, különösen ilyen nagy méretben.

A váza díszítése igen gazdag. Száját körben két babérág fonja körül, vörös és fehér járulékos színekkel felvitt levelekkel, valamint sárga gyümölcsökkel és egy rozettával kiegészítve. Nyakát tojássor és hosszú vonaldíszítés keretezi, vállán hullámvonal és tojássor által közrvefogott lótusz-palmettafríz. A váza fülének felső részén babérág gyümölcsökkel, lejjebb palmetta látható, utóbbiból nő ki a váza hátoldalának gazdag palmetta-fa díszítése.

A figurális jelenet két sávra osztható. A felső rész bal chitónt és himationt viselő nőalak áll, kezében hajszalaggal és nyitott ládával, utóbbiban egy alabastron látható. Tőle balra egy háttámla nélküli szék áll, feje mellett a falon tükör lóg. Fejével a tőle jobbra ülő nőalak felé fordul, aki kezében valamilyen szövetet, valamint egy legyezőt tart. Jobbra egy kalathost tartó nőalak áll, aki a jelenet közepén ülő Aphrodité felé fordul. Az istennő kezében iynxöt tart. Tőle jobbra hydria áll, amelyre jobb lábával Erós támaszkodik. Jobbra egy szintént hajszalagot tartó nőalak ül. Fejével a mögötte álló, himationt viselő férfialak felé fordul. Végül a jelenetet jobbról egy kezében háttámla nélküli székkel siető nőalak zárja, feje mellett a falon tükör.

Az alsó jelenetsor bal szélén bal lábát megemelő és azon támaszkodó, kezében iynxöt és rozettaláncot tartó nőalak látható. Az iynxöt a tőle jobbra egy ládán ülő és felé forduló nőalaknak nyújtja. Utóbbi kezében legyezőt, tálat és egy szalagot tart. A jelenet közepén klinén pihenő ifjú. A kerevet végén egy hárfán játszó nőalak ül, lábánál galamb. Mögötte újra Erós alakja tűnik fel. A klinétől jobbra egy nőalak áll, kezében nagyméretű legyező, ládika és szalag. Jobbra egy bal kezében tálat tartó Erós, éppen a mellette álló thymiatérion felé nyúl. A jelenetet jobbról egy medencének támaszkodó nőalak áll, keresztbe tett lábakkal. Kezében tympanon és egy nyitott ládika. A figurális képmezőt alulról futókutya-motívum zárja le.

A váza díszítése a Baltimore-festőnek attribuálható.