MARCUS AURELIUS CSÁSZÁR (KR. U. 161—180) PORTRÉJA

Méret
36 x 24 x 31 cm
Datálás
2020
Korszak
Anyag
Készítési hely
Azonosító
Hyp-7107

A másfélszeres életnagyságú portrét, amelyről a gipszmásolat készült, likacsos mészkőből faragták. A Duna keleti partján, Aquincummal szemközt, már a Római Birodalom területén kívül felépített erődben, szokásos nevén Contra Aquincumban került elő. A császár harmadik portrétípusába tartozik. A képmás nem a klasszicizáló görög stílust követi, minden bizonnyal helyi szobrász műve. A mester nem törekedett anatómiai pontosságra, a fül például nincs jelölve. Sommásan mintázta meg az arcot, a homlokfürtök elrendezése mégis világosan mutatja, hogy Marcus Aurelius portréját készítette el.

A kiállított gipszmásolat a budapesti Aquincumi Múzeumban őrzött mészkőportréról készült 2020-ban.