Méret
épület magassága: kb. 45 méter
Datálás
Kr. e. 350 körül
Anyag
Azonosító
Hyp-7115
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, 308, 309, 310-313. sz.

A mintegy 45 méter magas Mausszólleion alaprajza a káriai (Kis-Ázsia) sírépítmények alakját idézi. Az épület négyzetes talapzatán (pódium) ión oszlopokkal körbevett koronapárkányzat állt, amelyet piramis formájú tető fedett. Csúcsán egy márványból faragott quadriga (négylovas kocsi) állt. A pódiumon narratív jelenetekből álló frízek futottak körbe. Tervezői a hagyomány szerint görögök voltak, Pütheosz és Szatürosz, a faragványokat pedig a kor négy leghíresebb görög szobrászának, Szkopasznak, Leókharésznek, Brüaxisznak és Timotheosznak a műhelye készítette. Több mint ezer faragványt találtak itt, így ez a Kr. e. 4. századi görög művészet legnagyobb fennmaradt szobrászati együttese, amelynek zömét ma a British Museumban őrzik.

A káriai uralkodó tehát a kor vezető görög művészeinek lett megbízója – művészetüknek nem csak a görögök számára volt mondanivalója. A síremléket mitikus csatákat ábrázoló domborművek díszítették – például a görögök harca az amazónokkal, a perzsákkal és a kentaurokkal. Ezek a témák a templomok szokásos díszei. Itt tehát egy káriai, de görög kultúrájú uralkodó olyan megbecsülést kapott, ami a görögöknél korábban csak az isteneknek járt.

Mausszóllosz emlékezetét sokféleképpen megőrizte az antik hagyomány. Sírját – gazdag szobrászati díszeinek is köszönhetően – az ókori világ hét csodája közé számították.

A síremlék újszerű építészeti formája nagy hatással volt a következő évszázadokra is: a hellénisztikus és a római korban számos síremlék készült a halikarnasszoszi Mausszólleion mintájára, közülük a leghíresebb minden bizonnyal Hadrianus császár ma is látogatható síremléke Rómában (Angyalvár).

A gipszmásolatok a legépebb állapotban megmaradt, görögök és amazonok csatáját ábrázoló fríz darabjairól és az uralkodópárnak –  Mausszóllosznak és Artemiszinának – tulajdonított, életnagyságnál nagyobb portrészobrokról készültek.

A 19. század óta számos tudományos elmélet és javaslat született a Mausszólleion rekonstrukciójára  és a szobordíszek elhelyezkedésére. Az új régészeti megfigyeléseken alapuló rekonstrukció szerint az amazonomachia fríz az épület alsó harmadán, a pódium tetején futott körbe, a portrészobrok pedig a Hekatomnida-dinasztia többi tagjának társaságában a síremlék középső részén, ión oszlopok között kaptak helyet.