Méret
magasság: 6,9 cm
Datálás
Kr. e. 4. század eleje
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
56.90.A
Azonosító
Hyp-765
Állapot
Ép.

A profilált talpgyűrűn ülő alacsony, széles testű, attól élesen elváló kihajló szájperemű skyphos két, hosszú, rézsútos, végükön felhajló füllel.
Az ivócsésze díszítése több különböző technikával készült. Belül, a csésze alján rovátkákkal képzett kör külső szélét formából nyomott öt darab palmetta motívum díszíti. A belső szájperemen vörösalakos technikával készült levelekből álló sor fut körbe, utólagosan festett ál-vörösalakos technikájú borostyáninda és járulékos fehér festésű virág mintával kiegészítve. Kívül a fülek közötti sávban, a váza két oldalán vörösalakos díszítés látható.
Az A oldalt két palmetta motívum által keretezve egy táncoló, kezében tympanont tartó mainas és egy táncoló Silénos alakból álló jelenet díszíti.
A B oldalt szintén palmetta keretben elhelyezkedő két alakos jelenet díszíti: egy kifelé fordulva ülő, tekintetével a jelenet bal oldalán elhelyezkedő, élénken gesztikuláló Silénost figyelő mainas. A fülek alatti területet egy-egy álló palmetta foglalja el. Az edény talpán fekete színű koncentrikus körök láthatók.
A skyphos a váza formája, a több különböző technikát ötvöző díszítése és a vörösalakos díszítés stílusa alapján az athéni vörösalakos vázafestészet késői időszakába sorolható, készítése időben a Kr.e. 4. század elejére tehető.