Tárgytípus
Méret
magasság: 6 cm
Datálás
Kr. e. 14. század
Anyag
Ábrázolás
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.15
Azonosító
Hyp-76
Állapot
Ép, a festés alig látható.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 16–17; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 18

Gyermekét kezében tartó nőalak szobrocskája (görögül kourotrophos: a gyermeket tápláló). Teste hengeres, alul kiszélesedő. Mellkasa előtt két karját összefonva szorítja magához a gyermeket. Az arcot a szobor készítője két ujjának összenyomásával alakította ki, ettől a fej madárszerű kifejezést kapott.
Elnagyoltan megmintázott, kisméretű darab. Kézzel készült, felületén vörös festés halvány nyomai láthatók.
A szobor a mykénéi terrakotta kisplasztika körébe sorolható, azon belül is a kourotrophosok egy ritkább változatát képviseli. Alakja a phi-idolok formáját követi, így feltehetőleg a késő-helládikus IIIA1, IIIA2 vagy IIIB1 időszakban készült. Hasonló darabok elsősorban a görög szárazföldön és a szigeteken kerültek elő.

Túrák