Tárgytípus
Méret
42 × 32 × 10 cm
Datálás
Kr. e. 350–300
Leltári szám
4746
Azonosító
Hyp-775
Állapot
Pentélikoni márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét.
Bibliográfia
Hekler 1929, 42, no. 30

Lakoma-jelenet. Pillérek szegélyezte és fölül tagolt koronázó párkánnyal záruló naiskos, benne klinén fekvő, szakállas férfi (hérós). Fején polos, vállát s alsótestét köpeny takarja; föltámasztott bal kezében kis, lapos csésze, fölemelt jobbjában ivókürt (rhyton). Előtte asztal áldozati ételekkel; az asztal alatt fekvő kutya. A kliné végén szemköztnézetben ábrázolt, chitónba és himationba öltözött nőalak ül (vö. Görög és római öltözködés). Az asszony feje mellett balra négyszögű mezőben lófej töredéke. A dombormű bal oldala hiányzik. Hasonló darabok tanúsága szerint az asszony valószínűleg illatszert helyezett a jobbján feltételezhető füstölőre (thymiatérion), a dombormű bal szélén pedig a hérósnak tiszteletet adó, kisméretű alakok álhattak.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a dombormű pentélikoni márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.

Lexikon
Túrák