Kultúra
Méret
42,2 × 36,5 cm
Datálás
Kr. e. 325–300 körül
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.658
Azonosító
Hyp-779
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Oroszlán 1930, 12–34, no. 37/5

A testhez képest nagyméretű nyakrésszel rendelkező, ívelt testű oszlopkratért részben fekete, részben vörösalakos technikájú festés díszíti.
A széles, a fülek csatlakozásánál kicsúcsosodó szájperem oldalát futókutya motívum, a fülekhez csatlakozó részt pedig feketealakos palmetta motívum díszíti. A nyakon mindkét oldalon feketealakos kettős borostyánlevélsor fut körbe, a levelek közt pontrozettákkal. A két oldal figurális ábrázolását alul négyzetekkel tagolt meandersor, oldalt kettős pontsor, felül pedig fekete vonalas minta (nyelvminta) keretezi.
A fő képmező (A oldal) egy ülő Erós és egy álló nőalak jelentét ábrázolja. A kép baloldalán, járulékos fehérrel jelzett sziklán ül a gazdagon ékszerezett, bal kezében díszes legyezőt tartó meztelen Erós alak. Nyakát, jobb combját és mellét keresztbe átvetett gyöngysor díszíti. Mindkét alkarján és jobb lábszárán kar- illetve lábperecet visel, fülében fülbevaló, haját pedig hajszalag fogja össze. A vele szemben álló, chitónt és a fején sakkost viselő nőalak hasonlóképp gazdagon ékszerezett, haját gyöngysor övezi, fülét fülbevaló, nyakában gyöngysor, karjait pedig kettős huzalkarperec díszíti. A nőalak bal kezében hosszúkás virágos ágat tart, a mögött egy függőlegesen kiterített szalag látható a kép jobb szélén. A nőalak jobb kezében egy nagyméretű doboz és egy tympanon látható. A tympanon alatt egy arról lelógó kerékmotívum tölti ki a két alak közt üresen maradt helyet. A hátsó oldalon az egész képmezőt elfoglaló, sakkost viselő, balra néző női fej látható. A nő homlokát diadém övezi, fülét karika fülbevaló díszíti. A fej körül, a képmező négy sarkában egy-egy palmetta motívumból leegyszerűsödött térkitöltő motívum helyezkedik el.
A díszítése alapján a Kr. e. 4. század végére keltezhető kratér apuliai műhelyben készült.