Ízisz a gyermek Hórusszal

Tárgytípus
Méret
magasság: 13,1 cm
Datálás
Kr. u. 3. század
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
64.23.A
Azonosító
Hyp-788
Állapot
A korona és a fej baloldala letörött és hiányzik, a szobrocska darabokra tört és restaurált, a trónszék hátoldalán hiányok, kiegészítve. Ízisz arca sérült.
Bibliográfia
Török 1995, 89, no. 107

Finom, téglavörös nílusi agyagból két formában készült, hátul kidolgozatlan, üreges, alul nyitott szobrocska. A trónuson ülő Ízisz istennőt ábrázolja, amint gyermekét, Hóruszt szoptatja. A trónus fejrészét kiszélesedő párkányzat zárja le, hátoldalát az égetés előtt bevésett kazetták díszítik, az oldallapok és a trónszék lábai szintén díszítettek. Az istennő bokáig érő chitónt és a vállán átvetett szalagot visel, hullámos fürtjeit középen választották el, majd a fül mögött hátrafésülték, a korona elveszett. Fejét kissé balra fordítja, lábát ferdén elhelyezett, egyik sarkával előreugró zsámolyon nyugtatja. Bal kebléből az ölében fekvő Harpokratészt szoptatja. A szoptató Ízisz (Isis lactans) ábrázolása fáraókori előképekig nyúlik vissza: Íziszt és más istennőket (főként Hathort) gyakran ábrázolták, amint a gyermekisteneket vagy a fáraót szoptatták. A Ptolemaiosz-korban a fáraókori típust hellénizáló ábrázolás váltotta fel: a kis terrakották feltehetően az alexandriai és memphiszi kultuszképmásokat utánozták.