Aphrodité Anadyomené szobrának töredéke

Tárgytípus
Méret
magasság: 11,7 cm
Datálás
Kr. e. 3–2. század
Ábrázolás
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.1311
Azonosító
Hyp-854
Állapot
Pala, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Töredék, a fej hátsó része az arc bal oldalának a szélétől a jobb oldali hajcsomó hátsó részéig letört. Az orrhegy és a haj felszíne erősen kopott. A fej több részén kisebb lepattogzások, karcolások.
Bibliográfia
Castiglione, in BullMusHong 9 (1956), 12–21, 87–92, fig. 4

A fekete, helyenként zöldes színű szerpentinből készült női fej egy teljesalakos szobrocska töredéke. A hosszúkás nyakon a fej kissé jobbra és felfelé fordul. Az ovális, lágy mintázású fej legfeltűnőbb vonása a két tágra nyitott szemüreg, amelyek eredetileg a mára már elveszett, eltérő színű berakás számára voltak kimélyítve. Az arc két oldalát hullámokba rendezett haj keretezi. A homlok felett a felfelé fésült és középen elválasztott hajat hajszalag fogja össze.

A fej tartása, az arc és a hajviselet kidolgozása nyújtják a legjobb támpontot a fejecske meghatározásához: az arc jobb oldalán vízszintesen kifelé nyúló hullámos haj Aphrodité Anadyomené, a tengerből felemelkedő Aphrodité ábrázolásainál található meg. Az eredeti kompozíció a következőképp rekonstruálható: a ruhátlan nőalak bal lábára nehezedve állt, enyhén behajlított jobb lábát kissé előrehelyezte. Felsőteste enyhén balra hajlott. A behajlított és felemelt jobb kezében, és a test előtt erősen behajlított balban tartotta a mindkét oldaláról vízszintesen kifelé nyúló hajköteget, amelynek végei a válláig értek. A fej a testtel ellentétes irányban enyhén felfelé és jobbra fordult. A test többszörösen ívelt vonalú ábrázolása a kontraposzt késő-klasszikus kori, praxitelési változata, amely a test lágy ívelését hangsúlyozta. A szobrocska lágy, festői stílusa és anyaga egyiptomi műhelyre utalnak. A mintaképéül szolgáló szobor Alexandriában állhatott, készítője talán Praxitelés egyik tanítványa volt. A szobrocska, a mintaképül szolgáló szobor fontosabb stiláris vonásait megőrző ábrázolásmódja, de attól eltérő nagyméretű berakott szemei alapján a hellénisztikus kor késői szakaszában készülhetett.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a szobrocska palából készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.