Tárgytípus
Méret
4,5 x 8,6 x 5,6 cm
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.502.1
Azonosító
Hyp-918
Állapot
Csak az egyik hosszoldal és az egyik rövid oldal nagyobbik része van meg, zúzódásokkal.
Bibliográfia
Török 1995, 28–29, no. 4; Oroszlán 1930, 69, D 47

Közepesen finom, téglavörös nílusi agyagból két mintában formázott, teknőalakú szelence (pyxis), amely eredetileg négy kis félgömb alakú, kézzel formázott bütykön állt (ezek közül kettő van meg, a harmadik modern kiegészítés). A két végén lekerekített szelence arányaiban és díszítésében is szarkofághoz hasonlít. Külső oldalát alul és felül egy-egy alig kiemelkedő pálcatag zárja le, a közöttük lévő mezőben dombormű húzódik végig Erós és Psyché esküvőjének ábrázolásával. A megmaradt töredék jobb oldalán egy kliné fejrésze és egy háromlábú asztal látható, utána Erós két kecske által húzott négykerekű kocsija következik. A kocsit ruhátlan amorett hajtja, és a kocsi előtt is ruhátlan amorett fut, tőle balra gyermekalak látható lámpással a kezében. Az összeillesztésen túl chitónos nőalak alsó része látszik – a jelenet jobb állapotban fennmaradt változatain ez az alak általában trombitát fúj. A szelence fehér fedőfestés nyomait őrzi.