Dombormű Pán és nimfa ábrázolásával

Tárgytípus
Méret
magasság: 16 cm
Datálás
római császárkor
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.515
Azonosító
Hyp-920
Állapot
Repedésekkel, a talapzat az előoldal jobb sarkában horzsolt, Pán külön mintázott és illesztett phallosza letörött és hiányzik.
Bibliográfia
Török 1995, 103–104, no. 139; Szilágyi J. Gy. 1988a, 113, 118, fig. 113; Oroszlán 1930, 67, D 33

Finom, téglavörös nílusi agyagból két formában készült, belül üreges és alul nyitott dombormű, amelyet fent két helyen felfüggesztés céljából átfúrtak. Fehér fedőfestés nyomai láthatók rajta.
A dombormű két figurát ábrázol egy szőlőlugasban: a nimfa mindkét kezével egy szőlőfürtöt ragad meg, és éppen beleharapni készül, amikor Pán meglepi. A sípján játszó Pán jobbjával elkapja és letépi a nimfa köpenyét. Pán fejét és testét szembenézetből, szőrös kecskelábát oldalnézetből ábrázolták. Nagy, hegyes füle és durva vonásai vannak. A nimfa visszanéz Pánra: a száj aszimmetriája és a szemöldök rajza meglepettséget kölcsönöz arcának, fejét magas, csigás frizura díszíti.
A késő-hellénisztikus korban gyakran készítettek ehhez hasonló, két-három alakot szembenézetből ábrázoló, de mélységgel is rendelkező domborműveket: legtöbbször Pánt és Aphroditét, satyrosokat és nimfákat jelenítettek meg. Pánt az egyiptomiak Min termékenység-istennel azonosították, egyiptomi kultuszközpontja Alexandriában volt.