Pala tálka Isis és Hórusz ábrázolásával

Méret
8,5 × 10 × 1,7 cm
Datálás
Kr. u. 1–2. század
Anyag
Lelőhely
Leltári szám
60.11.A
Azonosító
Hyp-947
Állapot
Alsó peremének egy része hiányzik.

Zöldesfekete palából készült domborműves tálka. Alját koszorúból, szőlőindákból és kymationból álló domborműves motívum díszíti, két tömör fülét szintén stilizált növényi motívumok alkotják. A tálka belsejének domborműve az egymást átkaroló Isist és a sólyómfejű Hórust ábrázolja kissé ügyefogyott stílusban.

A műtárgy anyaga nem tartozik a Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által elvégzett archaeometriai projekt keretében vizsgálható nyersanyagok közé.