Méret
magasság: 10,36 cm
Datálás
Kr. e. 580–560 körül
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.245
Azonosító
Hyp-95
Állapot
A szájkorong egy része kiegészítés.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 22; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 24; Haas-Lebegyev–Márton, CVA Hongrie 3, 77–78, pl. 32, no. 1–6

A széles, lapított gömb alakú testű, talpas aryballos széles szájkorongjától indul ki a vállhoz csatlakozó szalagfül.
Az aljon és a szájkorongon körsávok, a szájkorong szélén pontsor, a vállon nyelvmintasor, alatta két vízszintes vonal. A hason négyes palmettakereszt, mellette összezárt szárnyú vízimadár. A mezőben bekarcolt foltrozetták, némelyik közepén kettős bekarcolt kör. A festés barnásvörös, a madár szárnyán és a palmettakereszten járulékos vörös festés nyomával.
Az aryballos az alabastron mellett a legkedveltebb korinthosi illatszeres edényforma volt. Az edény a középső korinthosi időszak végén, a késő-korinthosi szakasz elején készült. Az ún. Allentown-festőhöz köthető.

Lexikon