Méret
magasság: 11,26 cm
Datálás
Kr. e. 10. század közepe
Anyag
Ábrázolás
Készítési hely
Leltári szám
92.2.A
Azonosító
Hyp-97
Állapot
Ép, a peremen kisebb csorbulások.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 18; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 19–20

Lefelé kiszélesedő csonkakúp alakú talpon álló kétfülű ivóedény (skyphos). A két fül közé elhelyezett díszítést egymás melletti, koncentrikus körökből álló minta alkotja.
A koncentrikus kör-minta a mykénéi paloták összeomlását követő (ún. submykénéi) időszak utáni, de a geometrikus kort megelőző (ún. protogeometrikus) korszak legjellemzőbb motívuma. A megelőző évtizedekben használt szabadkézi mintázás helyett (lásd például a gyűjteményben őrzött mykénéi négyfülű tárolóedényt) körzővel készült, így az edények díszített felülete szigorúbb, letisztultabb, szabályosabb külsőt kapott.
A skyphos a mykénéi kor kései szakaszától kezdődően a legnépszerűbb ivóedény-formák közé tartozott.