Mausszóllosz a perzsa uralom alatt álló kis-ázsiai Kária helytartója (szatrapa) volt (Kr. e. 377—353). Ügyes politikával nagyfokú önállóságot vívott ki magának, és megnövelte birodalma területét (meghódította például Rhodoszt és Khioszt). Az uralmat apjától örökölte, aki tehát magas rangú tisztviselőként dinasztiát tudott alapítani. Mausszóllosz újjáalapította a régi várost, Halikarnasszoszt (ma Bodrum), és ide helyezte át a fővárosát. Itt építtetett síremléket magának és Artemisziának, aki a testvére és felesége volt, majd az utóda lett. A Mausszólleiont nem tudjuk pontosan rekonstruálni. Lépcsős piramis alakú volt, felső részére oszlopsorral szegélyezett, a templomok formáját idéző részt emeltek. Az oszlopok közé a dinasztia tagjait ábrázoló szobrokat állítottak. A sír tetejét négylovas fogat díszíthette, rajta a királyi pár szobra állt. Mausszóllosz emlékét máig őrzi, hogy róla nevezik mauzóleumnak a monumentális síremlékeket. A Mausszólleiont angol régészek tárták fel az 1850-es években, leleteinek zöme a londoni British Museumba került.