Az ókori görögök mindennapi életének egyik színtere a lakóház volt. A lakóházak mérete és berendezése tulajdonosuk társadalmi és anyagi helyzetétől függött: a kevésbé tehetős családok egyszerű, vályogtéglából emelt, földszintes vagy emeletes épületekben éltek, a gazdagabb polgárok azonban kőből épült, tágas kerttel és udvarral bíró, nagy házakban laktak. A görög lakás egy zárt világ volt: utcára néző falain alig volt ablak, csak a bejáraton keresztül érintkezett a külvilággal.

A legtöbb görög város házaiban a férfiak és a nők két egymástól jól elváló lakrészben rendezkedtek be. A férfiak és idősebb fiúgyermekek jórészt a számukra kialakított andrón helyiségeiben tartózkodtak, ott fogadták vendégeiket, lakomáztak barátaikkal, és onnan intézték ügyeiket. A nők mindennapjaikat a günaikeion szobáiban töltötték: itt végezték a háztartási munkákat, és vigyáztak kiskorú gyermekeikre. A nők szinte egész napjukat a házban töltötték, ellentétben a férfiakkal, akik idejük nagy részében a földeken, műhelyben dolgoztak vagy a város terein közösségi életet éltek. A tehetősebb családoknak rabszolgáik is voltak, akik általában külön szobákban aludtak. A günaikeionban kapott helyet a konyha, az éléskamra, és itt zajlottak olyan tevékenységek, mint a fonás vagy a szövés. A háztartás vezetése a legtöbb görög poliszban a feleség dolga volt.

A vázákon látható ábrázolások, a korabeli írók feljegyzései és az ásatásokon előkerült egykori tárgyak sokat elárulnak a lakóházak berendezéséről és a család otthoni életéről. A négy legfontosabb bútor az ágy, az asztal, a szék és a láda volt. A párnákkal megrakott ágy nemcsak a hálószoba kelléke volt, hanem a férfiszobáé is, mivel a férfiak a lakomákon heverőre dőlve vettek részt. A székek közül a leggyakoribb fajta a támla nélküli volt, de használtak támlás- és karosszékeket és zsámolyokat is. Ruháikat nem szekrényekben, hanem ládákban tartották. A bútorok általában fából készültek és díszes terítők, takarók fedték őket. Ruháik nem előre szabott és varrott ruhadarabok voltak: az asszonyok néhány öltéssel és ruhatűző tűk segítségével otthon készítették el azokat maguk és a férfiak számára előre levágott gyapjúszövet vagy lenvászon darabokból. A változatos öltözéket ékszerek is kiegészíthették.